PHẠM, T. T.; ĐÀO, . H. T. K.; NGUYỄN, V. L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG SẸO LỒI, SẸO PHÌ ĐẠI TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ SẸO BẰNG TIÊM TRIAMCINOLONE . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 95-100, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/761. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.