NGUYỄN, H. D. T.; NGUYỄN, T. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2019 -2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 42-49, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/752. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.