NGUYỄN, Hoàng Duy Tiến; NGUYỄN, Thành Tấn. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2019 -2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 42–49, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/752. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.