NGUYỄN, Hữu Đạt; TRẦN , Quang Sơn. KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC MẢNH GHÉP GÂN CƠ BÁN GÂN, GÂN CƠ THON CHẬP ĐÔI Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 36–42, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/751. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.