NGUYỄN, V. P.; NGUYỄN, V. K.; NGÔ, H. T.; LÊ, V. M. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 122-128, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.737. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/737. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.