PHẠM, Như Quang; NGUYỄN, Phương Toại. NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 121–127, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.733. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/733. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.