HUỲNH, Tiến Phát; TRƯƠNG, Tuấn Đạt; QUÁCH, Trấn Phương; ĐÀO, Ngọc Thúy Vy; NGUYỄN, Hoàng Mến; NGUYỄN, Thị Thu Trâm. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 378–386, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.729. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/729. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.