SÔN, N. K.; NGÔ, T. B. N. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 87-94, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.727. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/727. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.