TRẦN, T. N. N.; ĐẶNG, M. T.; NGUYỄN, N. T.; BÙI, X. T. NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 44-48, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.726. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/726. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.