ĐÀO, Long Châu và c.s. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 113–121, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.717. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/717. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.