ĐÀO, L. C.; ĐINH, K. M. A.; NGUYỄN, T. C. D.; CAO, L. G. H.; LÊ, N. H.; NGUYỄN, T. T. H.; TRẦN, C. T. L.; PHẠM, N. Q. T.; VÕ, Đào T. V.; NGUYỄN, N. N. T. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 113-121, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.717. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/717. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.