NGUYỄN, M. T.; CAO, V. T.; NGUYỄN, D. K.; TRƯƠNG, Q. B.; ĐỖ, V. H.; TRẦN, T. L.; NGUYỄN, Q. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 232-237, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.716. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/716. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.