NGUYỄN, Minh Tuấn; CAO, Văn Trí; NGUYỄN, Duy Khánh; TRƯƠNG, Quang Bình; ĐỖ, Văn Hiếu; TRẦN, Trọng Lực; NGUYỄN, Quốc Trí. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 232–237, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.716. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/716. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.