NGUYỄN, Q. H.; LÊ, N. B. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 225-231, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.715. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/715. Acesso em: 30 tháng 5. 2023.