NGUYỄN, Quang Hải; LÊ, Nhữ Bảo Hiếu. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 225–231, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.715. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/715. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.