NGUYỄN, Trung Nghĩa; HỒ, Anh Chi. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 217–224, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.714. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/714. Acesso em: 22 tháng 5. 2024.