NGUYỄN, H. L.; NGUYỄN, V. K. ỨNG DỤNG CÁC VẠT DA CƠ CÓ CUỐNG TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 202-209, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.712. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/712. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.