NGUYỄN, Thị Tuyền; ĐẶNG, Thị Huệ; HỒ, Thị Nguyên Sa; NGUYỄN, Văn Thanh; LÊ, Ngọc Ánh. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 187–193, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.710. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/710. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.