HUỲNH, T. B. L.; LÊ, T. T.; HUỲNH, T. N. Ánh; HỒ, T. T. T. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 174-180, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.708. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/708. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.