HUỲNH, Thị Bích Lệ; LÊ, Thị Thúy; HUỲNH, Thị Ngọc Ánh; HỒ, Thị Tuyết Thu. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 174–180, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.708. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/708. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.