HOÀNG, Thị Minh Hòa; NGUYỄN, Thị Đoan Trinh; NGUYỄN, Phan Uyển Nhi. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 167–173, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.707. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/707. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.