HOÀNG, T. M. H.; NGUYỄN, T. Đoan T.; NGUYỄN, P. U. N. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 167-173, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.707. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/707. Acesso em: 28 tháng 5. 2023.