NGUYỄN, T. Đoan T.; PHAN, T. L. P.; HOÀNG, T. M. H.; NGUYỄN, H. H. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 159-166, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.706. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/706. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.