LÊ, Thị Trang; VÕ, Thị Ngọc Hà; PHẠM, Thị Thúy. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 152–158, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.705. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/705. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.