LÊ, T. T.; VÕ, T. N. H.; PHẠM, T. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 152-158, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.705. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/705. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.