LƯU, T. T.; TRẦN, T. H. O.; ĐỖ, T. H. T. TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 145-151, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.704. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/704. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.