HUỲNH, T. L.; NGUYỄN, T. Ân N.; ĐINH, T. T. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 138-144, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.703. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/703. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.