NGUYỄN, Thị Xuân Thủy; ĐẶNG, Thị Phương Thảo; LÊ, Hương Ly; NGUYỄN, Thanh Quang; ĐẶNG, Thị Huyền Trang; LÊ, Nguyễn Thanh Hằng. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 131–137, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.702. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/702. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.