NGUYỄN, T. X. T.; ĐẶNG, T. P. T.; LÊ, H. L.; NGUYỄN, T. Q.; ĐẶNG, T. H. T.; LÊ, N. T. H. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 131-137, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.702. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/702. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.