HUỲNH, M. Đạo; NGUYỄN, T. N. B.; NGUYỄN, T. T. L.; TRỊNH, T. Q. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 122-130, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.701. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/701. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.