HUỲNH, Minh Đạo; NGUYỄN, Thị Ngọc Bích; NGUYỄN, Thị Thúy Liểu; TRỊNH, Thị Quỳnh. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 122–130, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.701. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/701. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.