NGÔ, T. N.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, T. B. T.; NGUYỄN, T. T.; HOÀNG, T. H. S. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 114-121, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.700. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/700. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.