TRẦN, T. T. N.; LÊ, H. L.; NGUYỄN, T. Q.; NGUYỄN, T. T. T.; TRẦN, Q. H. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 103-113, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.699. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/699. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.