NGUYỄN, Phục Hưng; ĐẶNG, Thị Vân Kiều; VÕ, Thị Mỹ Hương. PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 95–102, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.698. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/698. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.