TRẦN, Thị Ngọc Anh; PHAN, Văn Tường. THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 79–86, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.697. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/697. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.