HOÀNG, N. N. L.; NGUYỄN, T. T. N.; NGUYỄN, T. A. V.; TRẦN, Đăng T.; TRẦN, M. H. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 72-78, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.696. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/696. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.