HOÀNG, Nguyễn Nhật Linh; NGUYỄN, Thị Thúy Nga; NGUYỄN, Trần Anh Vũ; TRẦN, Đăng Trung; TRẦN, Minh Huân. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 72–78, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.696. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/696. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.