HOÀNG, Huy Liêm; LÊ, Ngọc Khánh Linh. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 64–71, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.695. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/695. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.