HOÀNG, H. L.; LÊ, N. K. L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 64-71, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.695. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/695. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.