PHẠM, Thị Ánh Huy`; NGUYỄN, Hải Thủy. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 56–63, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.694. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/694. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.