PHẠM, T. Ánh H.; NGUYỄN, H. T. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 56-63, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.694. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/694. Acesso em: 30 tháng 5. 2023.