DƯƠNG, T. K. H.; PHẠM, T. M. Q.; NGÔ, T. H. L. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 48-55, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.693. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/693. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.