NGUYỄN, Đình P. T.; MAI, T. H.; LƯ, T. T. H. TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 41-47, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.692. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/692. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.