LÂM, Đức T.; PHẠM, T. K. T.; QUAN, K. P.; VÕ, T. Ánh T.; NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, T. G.; NGÔ, T. T. H.; ĐOÀN, T. Điền. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 34-40, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.691. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/691. Acesso em: 28 tháng 5. 2023.