LÂM, Đức Tâm; PHẠM, Thị Kim Thoa; QUAN, Kim Phụng; VÕ, Thị Ánh Trinh; NGUYỄN, Tấn Hưng; NGUYỄN, Thị Thư; LÊ, Thị Gái; NGÔ, Thị Thúy Hằng; ĐOÀN, Thanh Điền. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 34–40, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.691. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/691. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.