LÊ, Hoàng Minh Châu; MAI, Văn Hiếu; NGUYỄN, Thị Diệu; TRẦN, Thị Hoàng. YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 27–33, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.690. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/690. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.