LÊ, H. M. C.; MAI, V. H.; NGUYỄN, T. D.; TRẦN, T. H. YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 27-33, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.690. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/690. Acesso em: 28 tháng 5. 2023.