VÕ, Hữu Hội; VÕ, Tấn Ngà. KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 20–26, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.688. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/688. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.