NGUYỄN, Trần Khương Nhã; TRẦN, Viết An; HUỲNH, Tuấn An; PHẠM, Thị Ngọc Nga. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 343–350, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.683. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/683. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.