NGUYỄN, Thanh Bình; NGUYỄN, Thị Hồng Tuyến; LÊ, Minh Hữu; NGUYỄN, Tấn Đạt; HUỲNH, Quốc Sĩ. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 16–23, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.680. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/680. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.