NGUYỄN, T. B.; NGUYỄN, T. H. T.; LÊ, M. H.; NGUYỄN, T. Đạt; HUỲNH, Q. S. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 16-23, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.680. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/680. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.