NGUYỄN, Lê Ánh Hồng; ĐỖ, Nguyễn Thanh Thanh; TRẦN, Ngọc Tú; THẠCH, Minh Tiên Tuyết; HÀ, Trương Nhật Uyên; NGUYỄN, Thị Hiền; LÊ, Trung Hiếu. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 246–252, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.676. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/676. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.