ĐẶNG , V. T.; ĐẶNG , V. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 1-5, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.666. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/666. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.