NGÔ, N. L. T.; VÕ, M. P.; ĐOÀN, Đức N. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA CHỈ SỐ KHÁC BIỆT ÁP LỰC RIÊNG PHẦN CO2 MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM - ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 83-90, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.655. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/655. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.