LÂM, Vũ Thái Ngọc; LÊ , Thị Thúy Hằng. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN QUANH MÃN KINH TẠI PHƯỜNG THỚI LONG, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 57–62, 2021. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.654. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/654. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.