NGUYEN, Thi Ngoc Han; HOANG, Thi Thuy An; MAI, Thuy Khanh Doan; PHAN, Thi Dung; HO, Thi Hong Dao; NGUYEN, Thai Thong; LU, Tri Dien; DUONG, Thi Thuy Trang. KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF HAND HYGIENE AMONG NURSING STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 5, p. 120–125, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i5.650. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/650. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.