VO, Le Quang Tri; TRAN, Van Phuc; NGUYEN, Thi Minh Ngoc; NGUYEN, Huynh Kieu My; TRAN, Van De; PHAM, Kieu Anh Tho. SLEEP QUALITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THIRD-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 5, p. 29–35, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i5.637. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/637. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.