HUỲNH, Nguyễn Hoài Phương; ĐỖ, Viết Hoàng; TRƯƠNG, Phương; VÕ, Thị Cẩm Vân. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 369–377, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.631. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/631. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.