KHƯU, Quang Hiệp; NGUYỄN, Thúy Anh; NGUYỄN, Phương Nam; TRẦN, Thị Ngọc Nhung; LÊ, Trung Hiếu; PHAN, Thị Trung Ngọc. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 336–342, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.620. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/620. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.