TRẦN, Việt Hoàng; VÕ, Quang Huy; TẠ, Vũ Quỳnh; VÕ, Ngọc Lân. BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 177–182, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.611. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/611. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.