VÕ, T. K. TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 160-176, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.610. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/610. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.