NGUYỄN, Ngọc Chi Lan; NGUYỄN, Thị Sơn; VÕ, Thị Trang; HUỲNH, Phượng Nhật Quỳnh; LÊ, Minh Hoàng. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ GỢI THÍNH GIÁC TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC VÀ SAU KHI CHÂM HUYỆT THÍNH CUNG, UYỂN CỐT, DƯƠNG TRÌ, KHÂU KHƯ VÀ THÁI KHÊ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 140–146, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.607. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/607. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.