DƯƠNG, Diệp Thiên Phú; HỒ, Long Hiển; PHẠM, Văn Năng. CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 133–139, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.606. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/606. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.