NGUYỄN, H. H.; ĐỖ, T. T. N.; NGUYỄN, T. T. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 115-121, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.603. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/603. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.