NGUYỄN, Hữu Huy; ĐỖ, Thị Thanh Ngân; NGUYỄN, Thị Thùy Trang. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 115–121, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.603. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/603. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.