LÊ, Chí Nhân; ĐINH, Văn Phương; TRẦN, Thị Hồng Lê; LƯƠNG, Thị Hoài Thanh; NGUYỄN, Thanh Trạng. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 87–94, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.599. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/599. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.